Preview Mode Links will not work in preview mode

Lovlytt


May 9, 2023

Du sitter ved eksamensbordet og klør deg i hodet. Hvordan skal du overbevise sensor om at du har forstått oppgaven riktig? Denne ukes episode av Lovlytt er en eksamensspesial spesielt laget til deg som er førsteårsstudent på jusstudiet. Med fokus på oppgaveteknikk og metodelære forklarer partner Ingerid Eidesvik Lie og advokat Thomas Meier Strømme hvordan du skal gå frem dersom du får en oppgave om nabolovens § 2 på eksamen. Programleder Ida Brabrand. Produsent Øystein Weibell/Kanonlyd.